Bøker

1993: Roy Albert Hall/Torstein Davidsen/Gunnar Kristiansen - Trestemt -Dikt (A4, 154 sider)
2009: Roy Albert Hall - Signaler 09  (kort intervju i antologi)
2019:
Roy Albert Hall - Dikt 2018 (Pocket A5, 54 sider)
2019: Roy Albert Hall - Utvalgte tekster 1985-2019 (Pocket A5, 270 sider)
2020: Roy Albert Hall - Kanskje egentlig ikke DIKT 2019 (Pocket A5, 194 sider)
2023: Roy Albert Hall - Programmet presenteres av (dikt 2022) (Pocket A5, 206 sider)

2030: Roy Albert Hall - Bekjennelser fra en Romeriksrocker

© 2022 Botten musikk
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started